Siber Güvenlik

Siber Güvenlik
Bizim Bulut

Siber Güvenlik

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

Bilgi güvenliği danışmalığı günlük rutin işleyiş sırasında güvenlik adına yapılması gerekenleri, saldırı öncesi alınmasını gereken tüm tedbirleri, saldırı anında yapılması gereken aksiyonları ve saldırı sonrası yapılması gereken işlemleri tanımlar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) danışmanlığını konusunda deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmetinizdeyiz.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?
» Kurum çapında bilgi güvenliği farkındalığının yaratılması,
» Uygun kullanım, politikalar, prosedürlerin oluşturulması,
» Kurum organizasyonu; kişiler, roller, uygun atamalar ve iş dağılımı,
» Güvenlik yazılım ve donanımları,
» Bilgi güvenliği yönetiminin de diğer yönetsel süreçlerden biri olarak kurgulanması,
» Gerekli atamaların yapılması ve kaynak tahsisinin sağlanması,
» Yaptırımların uygulanması.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişilerin verilerinin korunması, gözetilmesi ve aynı zamanda özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesini önlemek amacıyla yürürlüğe giren bir kanundur. Bu kanun ile kişisel verileri işleyen kurumlar kanunun getirdiği yükümlülüklere uymak zorundadır. Avrupa Birliği kapsamında kullanılmakta olan GDPR (General Data Protection Regulation) Türkçeye çevrilmiş ismiyle Kişisel Verilerin Koruma Kanunu (KVKK) ile oldukça benzerdir.

6698 sayılı KVKK Kanunu kapsamındaki kuruluşların yükümlülüklerini tespit etmekte ve bu kapsamda yapılması gerekenleri yerine getirmelerine yardımcı olmaktayız. Deneyimli hukukçuların yanı sıra, bilgi teknolojilerine hakim ve deneyimli uzman kadromuzla kuruluşların kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na tam uyumunu sağlamaktayız.