NOC&SOC Hizmetleri

NOC&SOC (7/24 İzleme) Hizmetleri
Bizim Bulut

NOC&SOC (7/24 İzleme) Hizmetleri

Network Operasyon Merkezi (NOC) ve Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), vardiya uzmanları tarafından kuruluşların BT sistem ve ağlarının 7/24 esasına göre izlendiği ve ortaya çıkan problemlerin giderildiği organizasyondur. Güvenlik duvarı, switch, modem, yönlendirici ve internet devresi gibi ağ bileşenleri; sunucular, veri depolama üniteleri, sanallaştırma platformları, back-up sistemleri gibi sistem bileşenleri; DHCP, DNS, IIS, e-posta, veri tabanı gibi uygulamalar ve SIEM, EDR&XDR, NDR, DLP gibi uygulamaların logları, ağdaki anomaliler gibi siber güvenlik aktiviteleri izlenmektedir.

Organizasyonda en temel bileşen Zabbix ve BizimGöz izleme yazılımlarıdır. Kuruluşların tüm izleme ihtiyaçlarını karşılamakta ve proaktif çözüm önerilerini üzerinde barındırmaktadır. Alarm sistemi, kaynak yönetimi, hataları ele alma, hizmet kalite yönetimi ve entegre dispatching sistemi gibi özelliklere sahiptir.

NOC&SOC ekibi sistemde aksaklığa neden olacağını düşündükleri bir anormallik tespit ettiklerinde sorunu çözmek ya da üst seviye analistlere bildirmek gibi görevleri yerine getirir. Gece gündüz kesintiye uğramadan sürekli hizmet verilmesini gerektiren ağ servisleri için 7/24 izleme hizmetiyle sağlıklı ve kesintisiz sistemleri garanti eder.