Bulut SIEM (PaaS)

Bulut SIEM (PaaS)
Bizim Bulut

Bulut SIEM (PaaS)

Bulut SIEM, (Security Information and Event Management), Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi hizmetimiz bulutta barındırılan sistemler ve hizmetler üzerinde güvenlik olaylarını izlemek, analiz etmek ve yanıtlamak için kullanılmaktadır. Bu hizmet, organizasyonların bulutta çalışan sistemlerinin güvenliğini artırmalarına yardımcı olur, tehditleri daha hızlı tespit etmelerini sağlar ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar. Ayrıca, güvenlik operasyonlarının maliyetlerini azaltabilir ve kaynak verimliliğini artırabilir.

Bizim Bulut SIEM hizmetimiz ile;
» Olay Günlüğü ve Veri Toplama: Buluttaki sistemlerden, uygulamalardan ve cihazlardan olay verilerini toplama.
» Gerçek Zamanlı İzleme: Ağ trafiğini, sistem günlüklerini ve diğer olayları gerçek zamanlı olarak izleme.
» Otomatik Tehdit Algılama: Potansiyel tehditleri ve anormallikleri otomatik olarak algılama ve analiz etme.
» Olay Analizi ve Korelasyon: Olay verilerini analiz ederek güvenlik olaylarını belirleme ve bunları ilişkilendirme.
» Otomatik Yanıt ve İş Akışları: Belirli olaylara yanıt olarak otomatik tepkilerin oluşturulması ve uygulanması.
» Kullanıcı ve Varlık Davranış Analizi: Kullanıcıların ve sistem varlıklarının normal davranış kalıplarının öğrenilmesi ve anormalliklerin tespit edilmesi.
» Güvenlik İzlemesi ve Raporlama: Kullanıcı ve Varlık Davranış Analiz.